W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej.

Data publikacji strony internetowej: 2023-06-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-27.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021-04-27.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Dokumenty cyfrowe typu PDF nie są w pełni dostępne cyfrowo. Zamieszczone informacje nietekstowe nie posiadają alternatywnej wersji tekstowej. Dokładamy wszelkich starań aby osiągnąć stan optymalnej dostępności cyfrowej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Natalia Kłosowska. Kontakt: adm-tcez@wp.pl, tel. 52 334 35 31. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej odpowiada Natalia Kłosowska, adm-tcez@wp.pl, tel.52 334 35 31.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

W skład Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi wchodzi jeden budynek położony przy ulicy Świeckiej 89a.
 
Opis dostępności wejścia do budynków oraz dostępności korytarzy:
Do budynku prowadzą dwa wejścia. Jedno z nich umożliwia wjazd wózkiem dla osoby niepełnosprawnej.
Budynek Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej jest obiektem jednokondygnacyjnym, znajdują się w nim pomieszczenia administracyjne (sekretariat, gabinet dyrektora oraz wicedyrektorów, biura), pracownie szkolne i sale lekcyjne, szatnie uczniowskie, umywalnia, pokój nauczycielski, gabinet pedagoga. Wszystkie te pomieszczenia są dostępne dla osób poruszających się na wózku. Budynek posiada również toaletę przystosowaną dla osób poruszających się na wózkach.
 
Opis dostosowań w pochylnie, platformy, informację głosową, pętle indukcyjne:
Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi nie dysponuje pochylniami, platformami, informacją głosową oraz pętlami indukcyjnymi.
 
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:
Do Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej można wejść osobom korzystającym z pomocy psa przewodnika/psa asystującego.
 
Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi nie posiada wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line:
Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi nie jest wyposażone w aplikację tłumacza języka migowego (PJM) on-line. Żaden z pracowników nie posiada umiejętności posługiwania się polskim językiem migowym.
 
W Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi brak jest oznaczeń pomieszczeń w alfabecie Brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

Aplikacje mobilne

Nie dotyczy.

Dodatkowe informacje

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line:
Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi nie jest wyposażone w aplikację tłumacza języka migowego (PJM) on-line. Żaden z pracowników nie posiada umiejętności posługiwania się polskim językiem migowym.
 
W Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi brak jest oznaczeń pomieszczeń w alfabecie Brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.